Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

z pakietem informacyjnym MSZ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERASMUS + z pakietem informacyjnym MSZ

Uprzejmie informujemy, że każdy pracownik wyjeżdżający na wyjazdy w celach szkoleniowych lub dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ jest ubezpieczony przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie złożonego w Dziale Współpracy Międzynarodowej wnisoku wyjazdowego.

Ubezpieczenie to obejmuje następujące obszary:

  • ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu). 
  • odpowiedzialność cywilną. 
  • wypadek i ciężką chorobę. 
  • śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji Programu Erasmsu+ przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do zarejestrowania podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych  ODYSEUSZ

ODYSEUSZ

Darmowa rejestracja, która trwa kilka minut, możne w niebezpiecznej sytuacji uratować życie. Przygotowany przez polskie MSZ serwis pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym miejscu na świcie, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację pomocy.

Z serwisu można korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Podróżny może zarejestrowac pojedynczą, krótka podróż, podając swoje dane osobowe, dane osób towarzyszących, a także czas i miejsce lu etapy pobytu.

Odyseusz to nie ostatnie narzędzie MSZ, z którego warto korzystać w podróży. Najważniejsze praktyczne informacje na temat wszystkich krajów świata można znaleźć w serwisie Polak za granicą.

Polak za granicą

Najważniejsze praktyczne informacje na temat wszystkich krajów świata można znaleźć w serwisie Polak za granicąZainteresowani znajdą tam opisy krajów świata, informacje nt. obowiązujących przepisów wjazdowych, wiz, opłat, prawa lokalnego, miejscowych zwyczajów, opieki zdrowotnej, koniecznych szczepień. Sekcja Informacje dla podróżujących zawiera zestawienie podstawowych zasad, o których należy pamiętać przygotowując się do wyjazdu i podczas pobytu za granicą, szczególnie w zakresie wykupu odpowiedniego ubezpieczenia i możliwości skorzystania z pomocy konsularnej świadczonej przez polskie urzędy konsularne za granicą.

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnej wersji serwisu Polak za granicą – aplikacji iPolakdostępnej bezpłatnie do pobrania na urządzania z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (iOS, Android i WindowsPhone). Na stronach poradnika podane są adresy polskich placówek dyplomatycznych, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy konsula. Aplikacja iPolak zwiększa bezpieczeństwo podróżujących Polaków dzięki takim funkcjom jak przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej polskiej placówki. W razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w kraju pobytu zarejestrowanego użytkownika, MSZ wyśle powiadomienie PUSH o zagrożeniu. Aplikacja działa w wersji offline, ale do pobrania najnowszych aktualizacji i ostrzeżeń trzeba skorzystać z Internetu.

Ostrzeżenia dla podróżujących

Dodatkowym instrumentem są Ostrzeżenia dla podróżujących Są to komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) zawierające rekomendację dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali. Informacje o zagrożeniach w różnych rejonach świata można także śledzić na profilu  @PolakzaGranica (twitter.com/PolakZaGranica) na Twitterze.

Ponadto, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieszcza na swoich stronach szereg poradników ułatwiających właściwe przygotowanie do podróży i pobytu za granicą. Szczególnie użyteczne informacje można znaleźć w poradnikach Bezpieczne wakacje oraz Praca i pobyt w UE.