Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs 2016/2017 i 2017/2018

Konkurs 2016/2017 i 2017/2018

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ uprzejmie informuje, że pozostały wolne miejsca na wyjazdy dwa w celach szkoleniowych do uczelni partnerskich w Armenii i Meksyku w ramach Programu Erasmus+ KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi.

 

 

 

DODATKOWA KWALIFIKACJA KRAJE PARTNERSKIE

Wolne miejsca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA 107 mobilność z krajami partnerskimi

Wyjazd musi zostać zrealizowany i rozliczony do 21 lipca 2017 roku.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w szkoleniach. W tym celu pracownik może przedstawić certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczyć na karcie zgłoszenia, że ten warunek jest spełniony.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2017 w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony instytucji partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 kwietnia 2017 roku.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela p. Izabela Zawiska, 
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13.

KONKURS KRAJE PARTNERSKIE 2016/2017 i 2017/2018

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do uczelni, z którymi umowy międzyinstytucjonalne zostały podpisane lub są w ostatniej fazie negocjacji.

Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Kandydaci z pozostałych jednostek również mogą składać wnioski aplikacyjne.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Zgłoszenia osób, które otrzymały finansowanie w dwóch poprzednich rundach konkursu Mobilność  z krajami partnerskimi (KA 107) rozpatrywane będą w drugiej kolejności. 


Realizacja wyjazdu może nastąpić w semestrach:
•    letnim roku akademickiego 2016/2017
•    zimowym roku akademickiego 2017/2018

Wysokość wsparcia finansowego to 160 euro/dzień jako ryczałt na koszty utrzymania oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległościdostępnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej.  

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. W tym celu pracownik może przedstawić certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczyć na karcie zgłoszenia, że ten warunek jest spełniony.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związanez charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 13 grudnia 2016r. do 20 stycznia 2017r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

 

 • Uzupełnionego formularza zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
   
 • Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training – uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki.

  Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
   
 • certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.
   

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lutego 2017r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

Pliki do pobrania
doc
formularz zgłoszenia na wyjazd w celach szkoleniowych
doc
formularz zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych
docx
indywidualny program nauczania
docx
indywidualny program szkolenia
Polecamy również
Konkurs 2016/2017
Konkurs 2015/2016
Konkurs Serbia
Konkurs 2018/2019