Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne (STA) i szkoleniowe (STT) w ramach Programu Erasmus+ KA 107

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne (STA) i szkoleniowe (STT) w ramach Programu Erasmus+ KA 107

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+  Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 2 wyjazdy w ramach umowy KA 107-2017 oraz o 1 wyjazd w ramach umowy KA 107-2018. 

Łącznie, w ramach tej Akcji Programu Erasmus+  można ubiegać się o 3 wyjazdy.

 

O wyjazdy w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy. 
O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

 1. Umowa KA 107-2017 przewiduje następujące możliwości wyjazdów: 
  (można ubiegać się o 2 wyjazdy z poniższej listy dostępnych mobilności) 
 • ALGIERIA – University of Algiers3
 • ALGIERIA – University of Constatnine 3 Salah Boubnider
 • IZRAEL – Haifa University 
 • JORDANIA – University of Jordan
 • KENIA – University of Nairobi
 • MAROKO – Cadi Ayyad University
 • ROSJA – St. Petersburg University

​LISTA DOSTĘPNYCH MOBILNOŚCI - na każdy wyjazd należy wypełnić oddzielnie Formularz on-line i złożyć Mobility Agreement. 

Wyjazdy w ramach umowy KA 107-2017 muszą zostać zrealizowane do 19 lipca 2019 roku.

 

 1. Umowa KA 107-2018 przewiduje następujące możliwości wyjazdów: 
  (można ubiegać się o jeden wyjazd z dostępnej poniżej listy mobilności)
 • ARMENIA – Yerevan State University
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA – University of Sarajevo
 • EGIPT – Cairo University
 • GRUZJA – Ilia State University
 • IZRAEL – Haifa University
 • IZRAEL – Hebrew University of Jerusalem
 • JORDANIA – University of Jordan
 • MAROKO – University International of Rabat
 • ROSJA – St. Petersburg University
 • SERBIA – University of Novi Sad – Faculty of Sciences
 • SERBIA – University of Belgrade
 • UKRAINA –National University of Kyiv Mohyla Academy
 • UKRAINA – Vasyl Stefanyk Precrpathian National University
 • USA – Indiana University
 • WIETNAM - Ho Chi Mihn City University of Techonolgy

​LISTA DOSTĘPNYCH MOBILNOŚCI 

Wyjazdy w ramach umowy KA 107-2017 muszą zostać zrealizowane do 19 lipca 2020 roku.

Pracowników Collegium Medicum zainteresowanych wyajzdami zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przygotowania aplikacji zapoznali się z profilem jednostki i sprawdzili czy dana instytucja prowadzi kursy z medycyny lub nauk pokrewnych. 

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. O wyjazdy w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy. 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy kadry akademickiej, administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie do 15 lutego 2019r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

 • Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych UMOWA KA 107-2017 lub/i UMOWA KA 107-2018
 • INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training-ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTĘNEGO POTWIERDZENIA OD KOORDYNATORÓW WYMIANY LUB PRACOWNIKÓW Z OŚRODKÓW ZAGRANICZYCH LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE. 

 

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Indywidualny program
nauczania lub szkolenia musi zostać przekazany do DWM
w wersji papierowej z wymaganymi podpisami w oryginale. 

 

Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Osoby z pozostałych jednostek również mogą składać zgłoszenia. 

Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 22 lutego 2019 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

UWAGA:Zmianie uległy zasady oceny zgłoszeń. 

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, wraz ze zmianami

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.